CFP: (Pop)kultura

Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, , bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko – nad taki problemami, jak:

– zjawiska artystyczne;

– nowe technologie (np. w życiu codziennym, medycynie, rozrywce itd.);

– transformacje społeczeństw;

– przemiany w sztuce, kulturze, gospodarce; 

– gadżetomania; 

– konsumpcjonizm XX i XXI wieku; 

– modernizmu a postmodernizm w sztuce i nauce; 

– kulturowe antagonizmy, podziały i różnice;

–  architektura;

– życie w dobie ponowoczesności;

– celebrytyzm;

– media społecznościowe, zjawiska trollingu, hejtu etc.; 

– choroby cywilizacyjne; 

– seksualność ponowoczesna;

– pornografia;

– memy i twórczość internetowa (blogi, vlogi, kanały YouTube, instagram);

– literatura i sztuka a ponowoczesność;

– film, serial, programy telewizji tradycyjne: reality show itd.;

– platformy streamingowe;

– moda i image; kanony urody męskiej i damskiej;

– feminatywy.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pop.ekonferencja@gmail.com mija 13 czerwca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)